MFA in Op de Logte Gennep

Mijn rol

  • Bouwkundige uitwerking in de bouwvoorbereidings en de uitvoeringsfase.
  • Esthetische directievoering, bezoeken van bouwvergaderingen, technische ondersteuning tijdens de bouw.
Bouwkundige uitdagingen
  • detaillering atriumkappen,
  • houten gevels
  • interieur detaillering

Situatie
in het plangebied -Op de Logte- ligt de Multi Functionele Accommodatie. Naast het bestaande verpleeghuis is woongelegenheid voor de meest zorg-behoevenden gecombineerd met gemeenschappelijke functies, ondergebracht in twee gebouwen. De bovenverdiepingen huisvesten woningen, op de begane grond zijn een fitnesscentrum, horeca en functies, die de ouderenzorg ondersteunen. Een voetgangerszone verbindt de intieme kleinschalige buitenruimten in het plan met elkaar.